Privaatsustingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

Veebipoe ecofurniture.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ecolaid OÜ (registrikood 10891980), tel +372 56242800 ja e-post info@ecofurniture.ee.

Ecolaid OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Luminor Bank AS-le. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress 
− kauba kohaletoimetamise aadress 
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 
Isikuandmeid nagu e-mail, telefoninumber ja kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoes kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks vajalikke atribuute. 

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe omanikele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. 
Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, seega edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. 
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 
Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel eco@ecofurniture.ee. 

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. 
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise kuupäeva. 

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse 14 päeva jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. 

OTSETURUNDUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega Ecolaid OÜ poole. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).