Müügitingimused

Ecofurniture.ee müügitingimused

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad ecofurniture.ee veebipoest ostja (edaspidi Tellija) ja Ecolaid OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.ecofurniture.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Ecolaid OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja hinnakirjades. Tingimuste ja hinnakirjade muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest inteneti leheküljel www.ecofurniture.ee. Kui Te edastasite tellimuse enne muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

 

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Toote hinnad sisaldavad transporti välisukseni, kui kui ostusumma ületab summat 400€.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisan ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie arve.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Nupule SUUNDU MAKSMA vajutamisel suunatakse teid Luminor Bank AS lehele, kus saate sooritada makse internetipangas või maksekaardiga.

3.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa 100% laekumisest Ecolaid OÜ arvelduskontole. Tarneajad kehtivad alates tellimuse summa laekumisest Ecolaid OÜ pangakontole.4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda internetipanga kaudu, krediitkaardiga, pangakontoris.

4.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist (3.6) toimetatakse tooted Tellijale kohale. Eelnevalt teatatakse Tellijale e-maili teel kohaletoomise aeg.

5.2. Toodete tarneaeg on näidatud toote kirjelduses.

5.3. Juhul, kui Tellija poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, teatab Veebipood sellest Tellijat, tema poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Tellija poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.

Juhul, kui Tellija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada ning tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Tellijale viivitamatult, kuid hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

5.4. Jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Ecolaid OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebaõigsusest.

5.5. Tarneajad kehtivad alates tellimuse summa laekumisest Ecolaid OÜ pangakontole. Tarnelubadus võib nihkuda paari päeva raames olenevalt pühadest ja ettearvamatutest asjaoludest. Samas tellimuses olevad erinevate tarneaegadega tooted saavad tellimuse kinnitamisel lõpliku tarneaja kõige pikema ooteajaga toote järgi.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Tellijale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist palume Tellijal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele märkus. Palume vigastatud pakendiga tootest teatada ja saata pildid e-posti aadressile eco@ecofurniture.ee. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Tellijal on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-maili aadressile eco@ecofurniture.ee teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. VÕS mõistes on Tarbijal peale toodete kättesaamist 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada. Täitke avaldus ja saatke see kas käsitsi või digiallkirjastatult, kui soovite lepingust taganeda e-mailile eco@ecofurniture.ee. Lae avalduse tüüpvorm alla siit.

6.3. Veebipood ja Tellija lepivad kokku kauba tagastamise transpordivõimalused ning Kauba tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.4. Kui kauba originaalpakend on kahjustunud või tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Ecolaid OÜ-st; ning on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Ecolaid OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tellija poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Ecolaid OÜ Tellijale tasaarvestamise akti. Juhul, kui Te ei nõustu aktis näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Ecolaid OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.5. Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.

 

7. Pretensioonide edastamise kord

7.1. Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Veebipood vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, kui mittevastavus oli olemas kauba tellijale üleandmise hetkel. Kaubal puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada kauba kasutamine ning teavitada veebipoodi ilmnenud puudusest viivitamatult.

7.2. Veebipood ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu. Veebipood ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile eco@ecofurniture.ee pretensioon, kus on märgitud kontakttelefon, tellimuse esitaja nimi, arve number, millega tellimus väljastati, toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ja pildid puudustest.

7.4. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tellijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kui Tellija ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis Tellijal on võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Ecolaid OÜ vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Ecolaid OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Ecolaid OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ecolaid OÜ ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

 

9. Isikuandmete töötlemine

9.1. Tellija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tellija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

9.2. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.